šėgžmas

šėgžmas
šė̃gžmas sm. sing. col. (2) 1. NdŽ, Gmž, 1905,171, Dglš, Trgn šiukšlės, sąšlavos: Pilna asla šė̃gžmo, pašluok Ktk. Visą šė̃gžmą išvežė, dabar gražu Sld. Ir skolink tu kad nori: paėmė grynų grūdų, o šėgžmą atidavė Skdt. Visokį šė̃gžmą deginau, tai gerų pelenų ir nepridariau Slk. 2. Ktk pakritos, nuotrupos: Gerąjį pašarą sušėriau, pasiliko vien šė̃gžmas Vj.smulkūs žabai: Tajau, čia tuo šėgžmù prikūrensi Skdt. 3. Mlt smulkmė: Nenoriu šito šė̃gžmo, duok didesniais [pinigais] Ut. 4. prk. paaugliai: Koks ten buvo vakarėlis – prisirinko šė̃gžmo Sld.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • vakarėlis — vakarė̃lis sm. (2) NdŽ, KŽ, DŽ1, DrskŽ, vakarẽlis (2) DūnŽ, Yl, Kli 1. Krt, Slnt, Klov, Sk, Cs, Kvr, Antr, Vlk, Pns, Smn, Snt, Vrb, Graž jaunimo susibūrimas, pasilinksminimas vakare, šokiai: Rytoj čia bus šokamas vakarėlis J.Jabl. Jauna ka buvau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čėgžmas — čė̃gžmas sm. sing. Trgn šiukšlės, šėgžmas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šmėgžlius — šmė̃gžlius sm. sing. col. (2) nereikalingi daiktai, atmatos; plg. šėgžmas: Visokio šmė̃gžliaus ant gryčios pribrukta, negalima ir pereit Dgč. Kokios čia malkos – šmė̃gžlius Ds. Šmė̃gžliaus prispirko iš varžytynių, neturi kur pinigų dėt Dgč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šnaipas — šnaĩpas sm. sing. col. pakritos, nuotrupos, šėgžmas: Aš prisigrėbiau miške pakratom šnaĩpo Tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”